Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Tjänst på Marielund

På Marielund kan man arbeta på olika sätt. Det finns volontärer som stöder verksamheten i olika uppgifter. Se Volontär.

Det finns också anställda. Om du vill arbeta här och har kompetens inom de arbetsområden som finns på Marielund, är du välkommen att anmäla ditt intresse. I allt arbete finns vi här för att välkomna gästerna. Det behövs kunskap och erfarenhet inom till exempel kök, städning och fastighetsanknutna uppgifter. Det är värdefullt att veta om någon har intresse för att arbeta här. Ibland behöver vi någon som kan arbeta under en period eller som kan komma in när vi behöver någon extra.

För närvarande söker vi en kock till Marielund.